Απέρριψε το ΣτΕ tο αίτημα είχε υποβληθεί από συμβολαιογράφο του Λαυρίου για αναστολή των πλειστηριασμών

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή της συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελένης Καραγεωργοπούλου η οποία ζητούσε να ανασταλεί η απόφαση της τελευταίας επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (27.11.2017) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου με την οποία ανεστάλη η προηγούμενη που είχε αποφασιστεί την αποχή των συμβολαιογράφων από όλους τους πλειστηριασμούς έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

 

Ειδικότερα, το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Ολομέλειας με την υπ΄ αριθμ. 343/2017 απόφασή του με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Μακρή, απέρριψαν την αίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου που είχε καταθέσει με δικηγόρους την πρώην πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κωνσταντίνο Ζηκογιάννη.

Η κυρία Καραγεωργοπούλου ζητούσε να ανασταλεί προσωρινά ως αντισυνταγματική και παράνομη η επίμαχη γενική συνέλευση (27.11.2017) των συμβολαιογράφων, Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ.

Υποστήριζε ότι οι πλειστηριασμοί που διεξήχθησαν μετά την αναστολή της αποχής των συμβολαιογράφων είναι άκυροι και παραβιάζουν την συνταγματική νομιμότητας και από την διεξαγωγή τους έχει υποστεί τόσο η ίδια όσο και πολίτες ανεπανόρθωτη βλάβη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι ο ισχυρισμός της κυρίας Καραγεωργοπούλου για διεξαγωγή πλειστηριασμών με αδιαφανή τρόπο (λόγω χημικών, μη δυνατότητας προσέλευσης πολιτών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, κ.λπ.) από μόνος του δεν στοιχειοθετεί λόγο χορήγησης της αναστολής, αφού δεν προκύπτει ότι προκαλείται σ΄ αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, αλλά ούτε δύναται στοιχειοθετηθεί ότι στοιχειοθετείται τέτοιος λόγος από την μελλοντική διενέργεια πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία.

Εξάλλου, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, όποιος ενδιαφερόμενος πολίτης έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα συγκεκριμένου πλειστηριασμού μπορεί να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ έκρινε ακόμη, ότι δεν συντρέχει λόγος χορήγησής της ζητουμένης αναστολής, λαμβανομένου υπόψη ότι η ηθική βλάβη, την οποία αορίστως επικαλείται η Ελένη Καραγεωργοπούλου, μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει ήδη καταθέσει.

Υπενθυμίζεται, ότι η κυρία αίτηση ακύρωσης της εν λόγω συμβολαιογράφου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου την 5η Οκτωβρίου 2018.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι οι ισχυρισμοί της επίμαχης συμβολαιογράφου για τον τρόπο σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν είναι προδήλως βάσιμοι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των ισχυρισμών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου για το γεγονός ότι η τελευταία γενική συνέλευση των μελών του έγινε στην γραφεία του επί της οδού Γενναδίου, και όχι σε άλλο χώρο όπως είχε γίνει κατ΄ επανάληψη στον παρελθόν αναφέρει ότι κανένα ξενοδοχείο δεν έδινε αίθουσα για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και ότι η αίθουσα του θεάτρου που είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατα γενική συνέλευση στο κέντρο των Αθηνών, είναι «σε δεύτερο υπόγειο και αρκετούς συμβολαιογράφους τους φόβιζε», ενώ παράλληλα αρνήθηκε και το θέατρο να χορηγήσει την αίθουσα. Και έτσι, η μόνη λύση, κατά τον εν λόγω Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, ήταν στα γραφεία του να διεξαχθεί η γενική συνέλευση.

Κέρδος online