38 προσλήψεις στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Με 38 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων
Ανατολική Αττική 30
Μαραθώνας 1
Ραφήνα-Πικέρμι 2
Αχαρνές 1
Λαύριο 2
Διόνυσος 1
Κορωπί 1

Ολόκληρη η προκήρυξη