Πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων στις κατασκηνώσεις Κερατέας. Πίνακας επιτυχόντων

Σχόλια μέσω facebook
Διαβάστε επίσης:  ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ