ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- SECURITY

Το EUROLEARNING Κε.Δι.Βι.Μ.2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης και Φορέας

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα στο Δήμο Σαρωνικού σας ενημερώνει τα εξής:

Ολοκληρώνεται η δημιουργία θερινών τμημάτων σεμιναρίων πιστοποίησης προσωπικού

ασφαλείας με εξετάσεις στις 29-30/09/2018.

Οι εκπαιδευόμενοι με την απόκτηση της πιστοποίησης προωθούνται από τον φορέα μας για άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 20-07-2018 (για την συμμετοχή τους σύμφωνα με τις προαπαιτούμενες διαδικασίες του ΚΕΜΕΑ για δέσμευση θέσης στα τμήματα).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Χατζή Βαρβάρα – Παρασκευά Δαμασκηνή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22910 54413

Fax: 22999 00229

E-mail: [email protected]

Λογότυπο Μικρό