Το EUROLEARNING ΚΔΜΒ2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης και Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο λειτουργεί στον Δήμο Σαρωνικού, σας ενημερώνει για τις παρακάτω δράσεις που είναι σε εξέλιξη:

Στις 20 Οκτωβρίου έγινε η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας επί της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».Την 1η Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, και στις 4 Δεκεμβρίου διεξήχθησαν οι εξετάσεις, σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Universal Certification Solutions – UNICERT. για την πιστοποίση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Το ποσοστό επιτυχίας των επιτυχόντων ανήλθε στο 93%. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης – κατάρτισης του προγράμματος υπήρξε συνεργασία του Eurolearnig ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 και των ΚΤΕΛ Αττικής, για την καθημερινή μετακίνηση των ωφελούμενων από το Δημαρχείο του Δήμου Σαρωνικού μέχρι το Κέντρο μας, προς διευκόλυνση τους.

Στις 31/10/2017 & 01/11/2017, σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Universal Certification Solutions – UNICERT, διοργανώθηκαν οι εξετάσεις Πιστοποίησης των ωφελούμενων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», οι οποίοι ολοκλήρωσαν την θεωρητική τους κατάρτιση στις 25 Οκτωβρίου.

Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις έφτασε το 100% και οι ωφελούμενοι έλαβαν το Πιστοποιητικό τους, το οποίο είναι Διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι ξεκινήσαν την 5μηνη απορρόφησή τους, διάρκειας 500 ωρών, σε επιχειρήσεις του Δήμου Σαρωνικού και της ευρύτερης περιοχής, αντίστοιχης δραστηριότητας με την θεωρητική τους κατάρτιση.

60 περίπου εργαζόμενοι από επιχειρήσεις εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Σαρωνικού, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους σε εξειδικευμένες ενότητες βάση της ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ Β ́1616), έδωσαν εξετάσεις στα κεντρικά γραφεία του ΕΦΕΤ στις 31/10/2017 και 01/11/2017 για την πιστοποίηση τους από τον ΕΦΕΤ, και η επιτυχία τους έφτασε το ποσοστό του 100%.

Παράλληλα στις 11/12 θα διεξαχθούν και πάλι εξετάσεις, στο χώρο του Eurolearning ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2, Αγίας Κυριακής, Βλάχικα Αναβύσσου, με παρουσία εκπροσώπου – επόπτη του ΕΦΕΤ.

Συνεχίζουμε να δεχόμαστε αιτήσεις για τα παρακάτω προγράμματα:

o Security

o ΕΦΕΤo Τεχνικοί Ασφαλείαςo Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, εξετάσεις για την Πιστοπόιηση στον ΕΟΠΠΕΠ.

Έναρξη προγράμματος 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, την Τετάρτη 20/12/2017. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δασκάλους & Νηπιαγωγούς).

Στοιχεία Επικοινωνίας: