Το EUROLEARNING Κε.Δι.Βι.Μ.2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης και Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα στο Δήμο Σαρωνικού σας ενημερώνει τα εξής:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης προσωπικού ασφαλείας για το τμήμα που ολοκληρώθηκε, θα πραγματοποιηθούν στις 19–20/05/2018 ή στις 26–27/05/2018.

Νέο τμήμα προσωπικού ασφαλείας αναμένεται να υλοποιηθεί με εξετάσεις στις 29-30/09/2018. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 10-06-2018.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Χατζή Βαρβάρα – Παρασκευά Δαμασκηνή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22910 54413Fax: 22999 00229E-mail: [email protected]