ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 
“Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ”
 Πλατεία Ηρώων Λαύριο Αττικής,