Εγκαινιάζεται το Σπίτι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018