“Έχουν οι σκέψεις μου χορό”, ετήσια παράσταση από το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων
ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού,
την Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 21:00
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων.