Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Κερατέας

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής αποφάσισε την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Κερατέας», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ.183/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έναντι του ποσού των 19.974,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.767,76 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του, ως κατωτέρω:

Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Κερατέας
Σχόλια μέσω facebook
  Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.