Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λαυρεωτικής λάβαμε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ »ΘΟΡΙΚΙΑ 2016» που εκδόθηκε για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.