26 Εργάτες Πυροπροστασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας...