Σας καλούμε στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 14η Μαρτίου  2018, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 17:00, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Ενημέρωση, Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’αριθ.219/2018 απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την καταβολή ποσού εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής στην Ανώνυμη Εταιρία «ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΒFG» δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. 3387/7-03-2018 εγγράφου, που φέρει την υπογραφή δώδεκα  Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010).

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

 

                                                                                                    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ