Η Συνεργασία για το Περιβάλλον
του Κορωπίου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην ομιλία
του αρχαιολόγου Άρη Τσαραβόπουλου,με θέμα:

«Ο ενταφιασμός των επιτύμβιων αρχαϊκών αγαλμάτων νέων (Κούρων & Κορών) Αττικής και Κορινθίας – Mια νέα ιστορική ερμηνεία»

Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός
Δήμου Κρωπίας
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κορωπίου

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, ώρα 18:30,
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου,
Γ. Παπασιδέρη 13, Κορωπί